HÅLLBAR UTVECKLING
– vi engagerar fler

Kunskap skapar engagemang

För att lyckas med hållbarhetsarbete krävs engagemang på bred front. Med onlineutbildningar, för både offentlig- och privatsektor, hjälper vi dig att skapa engagemang som bidrar till måluppfyllelse. Genom att sprida kunskap ökar också känslan av delaktighet, vilket skapar bra förutsättningar för det forsatta hållbarhetsarbetet. 

attraktionskraft

För många är hållbarhetsarbete idag något så sjävklart att det är ett krav vid till exempel val av leverantör eller arbetsgivare. Att ge din verksamhet kunskap om de globala målen, blir därför också ett sätt att öka din attraktionskraft på den arena du agerar. 

Våra digitala kurser är ett enkelt och effektivt sätt att snabbt nå ut och utbilda en större målgrupp.

prioritera

FNs Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Ingen förväntar sig att en aktör ska jobba med alla mål och delmål. Det gäller att prioritera de mål som som din verksamhet kan påverka.

Efter prioriteringen brukar man ta fram en strategi eller plan för hur arbetet ska genomföras. För att genomföra ett hållbarhetsarbete måste dina medarbetare vara med på tåget. Ju större engagemang desto större

Kursen Hållbarhet för alla ger dig möjligheten att nå ut till alla medarbetare. 

Ett globalt språk
Att jobba med FN:s globala mål innebär också att du är en del av ett större sammanhang. FN:s samtliga 193 länder har skrivit under på att jobba med de 17 målen.

Ta en titt på FNs hemsida för de globala målen och lär dig mer om de olika målen.

FNs hemsida för globala målen

Sverige ledande
Regeringen har fastslagit att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och det finns en tydlig handlingsplan kopplat till arbetet. Denna handlingsplan kan vara värt att läsa då den berör hela samhället och alla branscher.

Regeringens handlingsplan 2030

Hållbarhetsrapportering
Det finns flera anledningar till varför verksamheter väljer att rapportera kring sitt hållbarhetsarbete. Att visa omvärlden verksamhetens arbete ger förstås en värdeökning oavsett bransch och storlek.

Gällande aktiebolag så är det endast större bolag som enligt lag ska hållbarhetsrapportera.

Regler för hållbarhetsrapportering

Vägarna ska leda oss framåt. Det gäller dock att välja den väg som passar oss bäst för att skapa hållbara resultat. Så oberoende förutsättningar och målsättningar så finns det en väg mot hållbar utveckling – det gäller att prioritera och anpassa till vad som passar just din verksamhet.

OM BEN

Ben’s Common Ground har fått sitt namn efter Benjamin Franklin som var en innovatör, entreprenör och samhällsbyggare under 1700-talets Nord Amerika. Mest känd är han kanske för åskledaren, men som samhällsbyggare verkade han framgångsrikt genom att samverka med människor med olika perspektiv och kompetenser – det gillar vi!

KONTAKTA OSS

Charlotta Alegria Ursing
Charlotta Alegria Ursing

CEO and co-founder

Email Charlotta
+46 709 50 25 25